Środki pomocnicze

Lista środków pomocniczych dodawanych do farb:

Rozcieńczalniki (Thinners)

Opóźniacze (Retarders)

Zmywacze (Cleaners)

Utwardzacze (Hardeners)

Polepszacze przyczepności (Adhesion promoter)

Dodatki antystatyczne (Antistatic additive)